В момента има 151 посетителя в сайта
Home

Овцевъди от цял свят обединиха сили в Арбанаси

Kръгла маса на тема „Състояние и перспективи на овцевъдството”, се състоя на 7 май 2016 г. в с. Арбанаси, България като част от дейностите, заложени за изпълнение по промоционална програма, съфинансирана от Европейския съюз: „Европейско овче месо и сирене – опитайте качеството, вкусете разликата”, с домакин „Национална асоциация за развъждане на млечни овце в България“.
Участници в кръглата маса бяха представители на браншови организаци и на администрацията от: Австрия, Азербайджан, Обединеното кралство (Англия), България, Грузия, Италия, Киргизстан, Литва, Македония, Таджикистан, Унгария и Чешката република. На този форум беше представено състоянието и перспективите в развитието на овцевъдния отрасъл във всяка една от горепосочените държави. В дискусионната част изразиха мнение експерти, специалисти, учени и фермери.
Участниците във форума се обединиха около следните заключения:
• Необходимост от създаване на онлайн платформа, насочена изцяло към сектор овцевъдство, с възможност за споделяне на опит и данни от всички европейски страни, достъпна и с възможност за принос както от страна наслужители на ЕК и националните администрации, така и от представители на асоциации на животновъди;
• Използване на иновативни подходи за по-сериозни и целенасочени усилия за промотиране и откриване на европейско овче месо и сирене, които да доведат до осезаемо и положително въздействие върху европейските земеделски пазари чрез повишаване интереса на потребителите в ЕС и повишаване консумацията на овчи продукти, особено сред нашето по-младо поколение.
• Адекватно и навременно подпомагане на европейските фермери, за да продължат да произвеждат конкурентоспособна продукция и да разширяват своите пазари в и извън ЕС;
• Провеждане на фестивали посветени на овцевъдството – традициите и фоклора, които то носи. Това е начина посланието ни да достигне до възможно най-много хора;
• Обединение в европейска овцевъдна мрежа, която да ни помогне да изградим единна маркетингова стратегия на европейсите фермери.
Kръгла маса на тема „Състояние и перспективи на овцевъдството”, се състоя на 7 май 2016 г. в с. Арбанаси, България като част от дейностите, заложени за изпълнение по промоционална програма, съфинансирана от Европейския съюз: „Европейско овче месо и сирене – опитайте качеството, вкусете разликата”, с домакин „Национална асоциация за развъждане на млечни овце в България“.Участници в кръглата маса бяха представители на браншови организаци и на администрацията от: Австрия, Азербайджан, Обединеното кралство (Англия), България, Грузия, Италия, Киргизстан, Литва, Македония, Таджикистан, Унгария и Чешката република. На този форум беше представено състоянието и перспективите в развитието на овцевъдния отрасъл във всяка една от горепосочените държави. В дискусионната част изразиха мнение експерти, специалисти, учени и фермери.Участниците във форума се обединиха около следните заключения:•

прочети още

 

INVITATION TO TENDER - Reference Number: 050210013801474

The National Association of Milky Sheep Breeders in Bulgaria (NARMOB) would like to make it known that they have an approved Information and Promotion programme for Sheep Meat and Sheep Milk Cheese under the Council Regulation (EC) No 3/2008 and 501/2008. The programme is titled “Landscape of flavours” and is targeted to the external markets of Jordan, Kazakhstan and the United Arab Emirates. The NARMOB has concluded contract with State Fund Agriculture and the implementation of the programme has already begun.
The NARMOB are now inviting interested organisations to tender for the monitoring and measuring the results of the actions under this programme. Interested parties applying for this Tender application must be experienced in such programmes both in having worked closely with proposing organisations and competent authorities, and have both the financial and technical capacity required in order to successfully assess the results of the measures and activities, that are to be implemented under the programme. The payment to the selected candidate shall be made upon acceptance by NARMOB of the required evaluation report according to the Regulations. Candidates are invited to submit their tenders in writing to the National Association of Milky Sheep Breeders in Bulgaria (NARMOB) at the address listed below in this tender invitation. Tender documents must be marked with the tender Reference Number and be marked “Confidential” and must be received by 12:00 hrs, 25 April 2016. All tender documents outlining conditions of participation, selection, award criteria and application details, will be sent upon email request only at Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. until 15 April 2016. Candidates wishing to apply are welcome to contact Mr. Simeon Karakolev, Chairman of NARMOB for further information. All Tender documentation should be written in English or Bulgarian.

The National Association of Milky Sheep Breeders in Bulgaria (NARMOB) would like to make it known that they have an approved Information and Promotion programme for Sheep Meat and Sheep Milk Cheese under the Council Regulation (EC) No 3/2008 and 501/2008. The programme is titled “Landscape of flavours” and is targeted to the external markets of Jordan, Kazakhstan and the United Arab Emirates. The NARMOB has concluded contract with State Fund Agriculture and the implementation of the programme has already begun.The NARMOB are now inviting interested organisations to tender for the monitoring and measuring the results of the actions under this programme. Interested parties applying for this Tender application must be experienced in such programmes both in having worked closely with proposing organisations and competent authorities, and have both the financial and technical capacity required in order to successfully assess the results of the measures and activities, that are to be implemented under the programme.

прочети още

 

INVITATION TO TENDER - Reference Number: 050210013800534

The National Association of Milky Sheep Breeders in Bulgaria (NARMOB) would like to make it known that they have an approved Information and Promotion programme for Sheep Meat and Sheep Milk Cheese under the Council Regulation (EC) No 3/2008 and 501/2008. The programme is titled “EU sheep meat and sheep milk cheese. Try the quality, taste the difference” and is targeted to the internal markets of Germany, Croatia, Greece and Bulgaria. The NARMOB has concluded contract with State Fund Agriculture and the implementation of the programme has already begun.
The NARMOB are now inviting interested organisations to tender for the monitoring and measuring the results of the actions under this programme. Interested parties applying for this Tender application must be experienced in such programmes both in having worked closely with proposing organisations and competent authorities, and have both the financial and technical capacity required in order to successfully assess the results of the measures and activities, that are to be implemented under the programme. The payment to the selected candidate shall be made upon acceptance by NARMOB of the required evaluation report according to the Regulations. Candidates are invited to submit their tenders in writing to the National Association of Milky Sheep Breeders in Bulgaria (NARMOB) at the address listed below in this tender invitation. Tender documents must be marked with the tender Reference Number and be marked “Confidential” and must be received by 12:00 hrs, 25 April 2016. All tender documents outlining conditions of participation, selection, award criteria and application details, will be sent upon email request only at Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. until 15 April 2016. Candidates wishing to apply are welcome to contact Mr. Simeon Karakolev, Chairman of NARMOB for further information. All Tender documentation should be written in English or Bulgarian.

The National Association of Milky Sheep Breeders in Bulgaria (NARMOB) would like to make it known that they have an approved Information and Promotion programme for Sheep Meat and Sheep Milk Cheese under the Council Regulation (EC) No 3/2008 and 501/2008. The programme is titled “EU sheep meat and sheep milk cheese. Try the quality, taste the difference” and is targeted to the internal markets of Germany, Croatia, Greece and Bulgaria. The NARMOB has concluded contract with State Fund Agriculture and the implementation of the programme has already begun.The NARMOB are now inviting interested organisations to tender for the monitoring and measuring the results of the actions under this programme. Interested parties applying for this Tender application must be experienced in such programmes both in having worked closely with proposing organisations and competent authorities, and have both the financial and technical capacity required in order to successfully assess the results of the measures and activities, that are to be implemented under the programme. The payment to the selected candidate shall be made upon acceptance by NARMOB of the required evaluation report according to the

прочети още

 

Invitation to Tender - Reference Number: 050210013800534

The National Association for Breeding of Synthetic Population of Bulgarian Milk sheep (NARSPBM) would like to make it known that they have an approved Information and Promotion programme for Sheep Meat and Sheep Milk Cheese under the Council Regulation (EC) No 3/2008 and 501/2008. The programme is titled “EU sheep meat and sheep milk cheese. Try the quality, taste the difference” and is targeted to the internal markets of Germany, Croatia, Greece and Bulgaria. The NARSPBM has concluded contract with Agropromotion Sprl and the implementation of the programme has already begun.
The NARSPBM are now inviting interested organizations to tender for the monitoring and measuring the results of the actions under this programme. Interested parties applying for this Tender application must be experienced in such programmes both in having worked closely with proposing organizations and competent authorities, and have both the financial and technical capacity required in order to successfully assess the results of the measures and activities, that are to implemented under the programme.
Candidates are invited to submit their tenders in writing to the National Association for Breeding of Synthetic Population of Bulgarian Milk sheep (NARSPBM) at the address listed below in this tender invitation. Tender  documents must be marked with the tender  Reference Number and be marked “Confidential” and must be received by 12:00 hrs, 10 July 2015.
All tender documents outlining conditions of participation, selection, award criteria and application details, will be sent upon email request only at Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. until Saturday , 04 July 2015. Candidates wishing to apply are welcome to contact Mr. Simeon Karakolev, Chairman of NARSPBM for further information. All Tender documentation should be written in English/ Bulgarian.

The National Association for Breeding of Synthetic Population of Bulgarian Milk sheep (NARSPBM) would like to make it known that they have an approved Information and Promotion programme for Sheep Meat and Sheep Milk Cheese under the Council Regulation (EC) No 3/2008 and 501/2008. The programme is titled “EU sheep meat and sheep milk cheese. Try the quality, taste the difference” and is targeted to the internal markets of Germany, Croatia, Greece and Bulgaria. The NARSPBM has concluded contract with Agropromotion Sprl and the implementation of the programme has already begun.

прочети още