В момента има 34 посетителя в сайта
Home МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ ПО МЛЕЧНО ОВЦЕВЪДСТВО СЛИВЕН 2010

Доклад Селскостопанска Академия

Съдържание на статията
Доклад Селскостопанска Академия
Средната стойност на живото тегло на овцете майки
Разпределението на овцете по класове
Перспективи на селекцията на овцете от СПБМ
ИЖН - Костинброд
Бозайна млечност и дойна млечност за стандартен 120 дневен период
Мляко за деня на контролата
Разпределение на овцете по-класове
Минимална, средна и максимална млечност на овцете майки клас ЕР
Всички страници
СЪСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРИ  СЕЛЕКЦИЯТА И РАЗВЪЖДАНЕТО НА ОВЦЕТЕ    ОТ    СПБМ    ОТГЛЕЖДАНИ    В ИНСТИТУТИТЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА    АКАДЕМИЯ

Е. Райчева, Т. Иванова – ИЖН - Костинброд

С. Бойковски, Н. Станчева – ЗИ – Шумен

М. Илиев – ИЗ - Карнобат

Броят на овцете, кочовете и генеалогичните линии  в стадата на Институтите на ССА е както следва:

•ИЖН – Костинброд - 210 бр., 10 бр. и

6 бр.

•Земеделски институт -  Шумен - 488 бр., 28 бр. и 10 бр.
•Институт по земеделие - Карнобат.
•300 бр.,  25 бр. и 7 бр.
Биологичната плодовитост
1