В момента има 24 посетителя в сайта
Home МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ ПО МЛЕЧНО ОВЦЕВЪДСТВО СЛИВЕН 2010

Доклад авторски колектив

Съдържание на статията
Доклад авторски колектив
История
Резултати от първите схеми - обобщение
Резултати от първите схеми - относително участие на породите – Източно фризийска
Резултати от първите схеми - относително участие на породите – < 50 %
Възстановяване на основа на съществуващото в страната генетично вариране
Първи резултати – 4 ферми Район София
Селекционни критерии – фактори на средата
Селекционни критерии – възрастова категория
Селекционни критерии – родствени връзки
Характерни моменти при селекцията по млечност
Всички страници
Научно-практическа конференция
“Проблеми и насоки на селекцията
на синтетичната популация българска млечна овца”

Сливен, 28 юни 2010

Фактори и подходи при селекцията

на синтетичната популация

в млечното овцевъдство

Ц. Хинковски, Г. Димов, М. Джорбинева

 

“Научно-практическа конференция, Сливен 28 юни 2010 г
“Проблеми и насоки на селекцията на синтетичната популация българска млечна овца”
Фактори и подходи при селекцията на синтетичната популация в млечното овцевъдство

Въпроси

1.История
2.Признаци
3.Селекционни критерии – приоритети
4.Фактори влияещи в/у млечността
5.Значение на факторите за оценка на РС
6.Селекция – кога и коя категория животни
7.Родственици – кои и по колко информация
8.По кой признак - макс или всички лактации
9.Характерни моменти при селекцията по млечност
10.Проблеми при организацията на селекцията