В момента има 34 посетителя в сайта
Home МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ ПО МЛЕЧНО ОВЦЕВЪДСТВО СЛИВЕН 2010

Доклад Георг Ерхардт

Съдържание на статията
Доклад Георг Ерхардт
Структура
Източнофризийска млечна овца (ИФ) - характеристики
Източнофризийска млечна овца (ИФ) - характеристики
Животни с родословие
Млекодайност и период на млекодаване на ИФ в Германия
Размер на популацията на млечната овца, тип отчитане на млякото и брой отчетени овце в няколко държави-членки на Международния комитет за контрол на животните (ICAR)-2003
Популация на ИФ – Германия
Износ на Източнофризийска млечна овца
Влияние на ИФ при кръстосване
Различия между развъдни групи женски ИФ и Лакон (ЛА) съответно с кочове ЛА и ИФ
Международно значение на ИФ
Нови развития: PrP-генотипиране при ИФ – Германия
Нови развития: полиморфизми на млечния протеин
Типизиране на полиморфизмите на млечния протеин при овцете чрез изоелектрично фокусиране
Полиморфизми на млечния протеин: αs-казеин
Полиморфизми на млечния протеин: суроватъчни протеини
Нови развития: нови развъдни технологии - ДНК-чип технология
Благодарности
Всички страници

111Влияние на източнофризийската овца върху индустрията на млечното овцевъдство:
Генетични и развъдни постижения

Георг Ерхардт

Катедра по развъждане на животни и генетика

 

Международна среща по проблемите и насоките на селекцията на синтетичната популация на българска млечна овца

Сливен, България, 28.05.2010

222

 

Катедра по развъждане на животни и генетика - Юстус-Лийбиг-Гийсен

 

333