В момента има 87 посетителя в сайта
Home ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

 

 

Основните цели на Сдружението са:

 1. Да се представлява обединен интерес на своите членове пред държавните органи и институции, както и пред международни и други сродни организации в страната и чужбина;
 2. Да отстоява интересите на членовете си, свързани с развитието на селекцията и репродукцията в областта на животновъдството и да разработва програми за развитие на дейността на членовете си;
 3. Повишаване на генетичния потенциал на овцете от породата Синтетична Популация Българска Млечна;
 4. Да популяризира постиженията и възможностите на овцете от породата Синтетична Популация Българска Млечна и нейните кръстоски, както и на млечното овцевъдство в страната и чужбина;
 5. Развитие на млечното овцевъдство, подобряване качеството на продукцията, защита и контрол на произхода и автентичността на породата.

 

Предметът на дейност на Сдружението е:

 1. Селекция и репродукция в областта на овцевъдството;
 2. Създаване и поддържане на развъдна книга на породата Синтетична Популация Българска Млечна;
 3. Разработване и прилагане на селекционна програма с цел повишаване на генетичния потенциал на овцете от породата Синтетична Популация Българска Млечна;
 4. Разработване на национални, регионални и индивидуални инвестиционни проекти в областта на животновъдството;
 5. Разработване на становища по проекти на закони и други нормативни актове, които имат отношение към развитието на животновъдството;
 6. Организиране на обучение за повишаване на квалификацията на своите членове;
 7. Организиране на регионални изложби, срещи, симпозиуми, семинари и други мероприятия за постигане на целите на асоциацията.

 

Определяне на дейността


          Сдружението „Национална асоциация за развъждане на Синтетична Популация Българска Млечна” се самоопределя като Сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза, съгласно чл. 2 ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.