Начало

ПОРОДИ

Предметът на дейност на Сдружението е:

  • Селекция и репродукция в областта на овцевъдството;

  • Създаване и поддържане на развъдна книга на породата Синтетична Популация Българска Млечна, Асаф и Аваси;
  • Разработване и прилагане на селекционна програма с цел повишаване на генетичния потенциал на овцете от породата Синтетична Популация Българска Млечна, Асаф и Аваси;
  • Разработване на национални, регионални и индивидуални инвестиционни проекти в областта на животновъдството;

  • Разработване на становища по проекти на закони и други нормативни актове, които имат отношение към развитието на животновъдството;

  • Организиране на обучение за повишаване на квалификацията на своите членове;

  • Организиране на регионални изложби, срещи, симпозиуми, семинари и други мероприятия за постигане на целите на асоциацията.

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ